Renovace a nátěry eternitových střech

Eternit se coby materiál pro střešní krytiny využívá již po desetiletí a za tuto dobu prokázal své kvality. Jedná se o materiál tvořený cementem a dále vláknitým pojivem v podobě azbestu, který je ve výsledné směsi obsažen zhruba v deseti procentech. 

Hlavními charakteristickými rysy eternitu je dlouhá životnost, dobrá odolnost vůči klimatickým vlivům a dále nízká hmotnost, díky čemuž se řadí mezi lehké střešní krytiny. Nevýhodou eternitu je jeho relativní křehkost a s ohledem na pórézní povrch je u eternitových šablon větší pravděpodobnost růstu mechů, lišejníků nebo výkvětu solí. A právě tyto nevýhody je možno minimalizovat či zcela eliminovat prostřednictvím profesionální renovace našimi specialisty. 

Prohlédněte si naše refefence

Postup renovace eternitové střechy

1. Zakrytí a ochrana okolí

Zakládáme si na tom, abychom při naší práci neponičili či nezašpinili jakékoli prvky vašeho domu. Proto je prvním krokem při renovaci eternitové střechy pečlivé zakrytí všech míst, jakými jsou okna, komín, korouhvičky, části fasády či další místa, která nesmí přijít do styku s vodou, penetrací či barvou. 

2. Očištění vysokotlakou myčkou

Druhým krokem při renovaci eternitové střechy je její důkladné očištění od prachu, nečistot a veškeré vegetace. K tomu využíváme profesionální vysokotlakou myčku značky Karcher, která je schopna střechu dokonale očistit a základně tak připravit plochu střechy pro finální nástřik barvy.


3. Kontrola a vyspravení krytiny

Když je střecha kompletně očištěna od všech nečistot, následuje její detailní kontrola a výměna popraskaných eternitových šablon, hřebenáčů a vyspravení všech poškozených částí a komponentů.


4. Penetrace střechy

Čtvrtým krokem je penetrační nástřik celé střechy. Díky tomu dojde ke zpevnění povrchu eternitových šablon a vyplní mikropóry. Penetrace se nanáší v jedné vrstvě a je zásadní pro pozdější dokonalé a rovnoměrné přilnutí barvy. Bez penetrace by střecha mohla být flekatá a barva by se mohla odlupovat. 

5. Finální nátěry střechy

Předposledním krokem jsou nátěry eternitové střechy, které jsou v závislosti na zvolené barvě a doporučeném technologickém postupu nanášeny až ve třech vrstvách. Využíváme nejmodernější techniku k tomu, aby barva dokonale přilnula i ve spárách a abychom dosáhli vysoké odolnosti.


6. Úklid a předání střechy

Po dokončení všech prací odstraníme krycí folie, uklidíme veškerý vzniklý nepořádek a střechu vám předáme k dalšímu dlouholetému užívání. 
Celý postup renovace eternitové střechy zabere v průměru 3 - 5 dní a závisí mimo jiné na klimatických podmínkách.

Máte dotaz nebo poptávku?